Golvlim

SIMFAS AB tillverkar olika sorters golvlim

Golvlim

Vattenburet allroundlim för våt- och häftlimning av golv samt våtlimning av vägg. Limmet är baserat på en akryl/sampolymer och är fritt från lättflyktiga lösningsmedel.

 

Parkettlim MS

Snabbindande lim som reagerar med fukt och bildar en elastisk limfog. Limmet är fritt från lösningsmedel. Limmet innehåller inte vatten och påverkar därför inte parketten med onödig fukt.