Kvalitet och miljö

Kvalitet

Företaget är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1991. Vår målsättning är att uppfylla de krav, önskemål och förväntningar som kunden har på våra produkter och vår service. Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar i hela verksamheten och det utförs externa och interna revisioner som ett led i vårt kvalitetsarbete.

Klicka här för att hämta SimFas kvalitetspolicy

MILJÖ

Företaget är även certifierat enligt ISO 14001 sedan 1998. Vi strävar aktivt efter att utveckla och tillverka våra produkter med miljöanpassade, hållbara metoder. Vår verksamhet optimeras ur miljösynpunkt så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt utan avkall på några kvalitetskrav. Vi är sedan många år tillbaka medlem i Ansvar & Omsorg som är kemiindustrins åtagande för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö.

SIMFAS arbetar aktivt med miljö-och kvalitetsfrågor samt med REACH.

Klicka här för att hämta SimFas miljöpolicy