Vägglim

Simfas AB erbjuder ett komplett sortiment av färdigblandade vägglimmer. Vi levererar även tapetklister i pulverform.

Väv- & Tapetlim

Ett färdigblandat stärkelse- och PVAc-baserat lim. STB-kod:

 

Vävlim Maskin & Sprut

Ett stärkelse- och PVAc-baserat lim som ger en transparent, ofärgad film med god vidhäftning. Anpassat för maskinell applicering. STB-kod:  

 

Vävlim Standard

Ett stärkelse- och PVAc-baserat lim. Limmet ger en transparent, ofärgad film med god vidhäftning. STB-kod:

 

Vävlim Extra
Ett stärkelse- och PVAc-baserat lim.  Limmet ger en transparent, ofärgad film med extra god vidhäftning. STB-kod:

 

Våtrumslim

Ett modifierat dispersionslim avsett för våta utrymmen. Limmet har god mjukgörarbeständighet och värmetålighet. STB-kod:

 

Tapita

Stärkelsebaserat pulver som blandas med vatten till en färdig lösning.
STB-kod: