Pålitlig produktion i varje steg.

Alla produkter tillverkas i vår egen anläggning i Simrishamn. Vi är måna om att vårda våra kunders varumärken – de ska alltid känna sig trygga med den kvalitet vi producerar.

Kvalitet och hållbarhet har högsta prioritet.
Kvalitetssäkring i produktionen prioriteras högt. Genom att minimera fel tidigt i produktionskedjan kan vi – förutom att säkerställa kvaliteten – även minska miljöpåverkan tack vare minskad mängd kassationer. Samtliga produktions-batcher (blandningar) kontrolleras enligt fastställda kriterier innan de släpps vidare i produktionsprocessen.

I produktionen strävar vi efter att arbeta resurseffektivt och med hållbara lösningar. Vi har tydligt uppsatta mål när det gäller t ex energieffektivisering och avfallshantering.