Vårt stora engagemang leder oss rätt.

På Simfas är miljöansvar och kvalitetssäkring en naturlig del av vårt dagliga arbete.

Kvalitet.

Vårt mål är att möta våra kunders krav och förväntningar på produkter och service. Vi arbetar hela tiden på att förbättra våra processer med hjälp av noggrann planering, högt ställda målsättningar och ständiga uppföljningar. Alla som jobbar hos oss har ett genuint intresse för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Hos oss möter du proffs. Vi är ISO 9001 certifierade.

Miljö.

Säkra och hållbara produkter är nyckeln i vårt miljöarbete. Vi arbetar aktivt med produkternas innehåll för att möte högt ställda miljökrav. Flertalet formuleringar uppfyller kriterier för Svanen, M1, Basta, Byggvarubedömningen, EMICODE, Breeam m fl.

Produkterna tillverkas i vår anläggning i Simrishamn där våra processer är miljöoptimerade så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vår fabrik har miljötillstånd från 2017. Efterlevnad av miljötillståndets villkor samt övriga lagkrav kontrolleras löpande genom egenkontroll. Vi är ISO 14001 certifierade.

Kvalitetssäkrade och hållbara produkter.

Simfas kunder ska alltid känna sig trygga med de produkter vi levererar. Det gäller både kvalitet och hållbarhet. Vårt laboratorium arbetar ständigt med utveckling av effektiva produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt, naturligtvis utan att göra avkall på kvaliteten. Substitution av råvaror till säkrare och mer miljöanpassade alternativ pågår kontinuerligt. Vi ställer också krav på att våra leverantörer tar ett socialt och miljömässigt ansvar.

Flera av våra produkter är miljömärkta. Att arbeta med miljömärkningar är ett av våra viktigaste miljömål och vi samarbetar gärna med våra kunder för att nå miljömässiga och innovativa lösningar både vad gäller innehåll och förpackningar.

Socialt ansvarstagande.

Vi har sedan många år tillbaka även ett samarbete med kommunens dagliga verksamhet LSS. Vårt ställningstagande i sociala och etiska frågor finns dokumenterat i vår Uppförandekod/Code of Conduct.