Spackel

Simfas tillverkar en mängd färdigblandade spackel som klarar kraven för CE-märkning och är avsedda för såväl yrkesmåleri som gör-det-självare. Vi erbjuder lättspackel, traditionellt sandspackel, snickerispackel och filler i olika varianter. Produktutveckling är i fokus och vi utvecklar ständigt nya spackel som håller en mycket hög kvalitet. Tillverkning sker i vår moderna, effektiva fabrik.

Vi hjälper dig även med miljömärkningar – t ex Svanen och M1.

Vi kan alltid anpassa formuleringarna efter våra kunders önskemål, beroende på vilken kvalitet som önskas och vad produkten ska används till.

Lättspackel

Väggspackel LF
Ett finkornigt vitt allroundspackel för väggar och tak.
EN 13963 och EN 15824.

Väggspackel LM
Ett mediumkornigt, grått spackel avsett för skarvspackling och bredspackling.
EN 13963 och EN 15824.

Väggspackel LG
Ett grovkornigt, grått spackel för utfyllnad.
EN 15824.

Väggspackel LV
Ett finkornigt, ljusblått våtrumsspackel.
EN 13963 och EN 15824.

Väggspackel R
Ett mediumgraderat, ljusgrått spackel avsett för applicering med roller.
EN 13963 och EN 15824.

Maskin- & sprutspackel

Väggspackel MS
Ett finkornigt, ljusgrått spackel som är anpassat för applicering med spruta.
EN 13963 och EN 15824.

Traditionellt sandspackel

Väggspackel F
Vitt, finkornigt spackel för handapplicering.
EN 13963 och EN 15824.

Sprutspackel

Sprutspackel
Vitt, finkornigt spackel för sprutapplicering av väggar och tak.
EN 15824.

Skarvspackel

Skarvspackel J
Grått mediumkornigt spackel för skarvspackling.
EN 13963 och EN 15824.

Snickerispackel

Ett extra finkornigt, vitt spackel med god färgbärighet avsett för snickerier inomhus.

Reparationsspackel

Super Light Filler
Ett snabbtorkande vitt spackel för lagning och reparation.